Адаптация (Adaptation)
от Васил Найденов
Дата на издаване: 01/01/1980
Жанр: Поп '80
Издаден от: Balkanton