24 Caprices for Solo Violin (feat. Vasko Vassilev)
от Лауреат
Дата на издаване: 01/06/1991
Жанр: Класика
Издаден от: Trittico Ltd.
Описание:

Съдържание:

 

 1. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E Minor, Op. 1, No. 1
 2. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in C Minor, Op. 1, No. 4
 3. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E Major, Op. 1, No. 9
 4. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in A Minor, Op. 1, No. 5
 5. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 14
 6. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 19
 7. Caprice in A Minor, Op. 18, No. 4
 8. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in G Minor, Op. 1, No. 6
 9. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in G Minor, Op. 1, No. 10
10. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in G Minor, Op. 1, No. 16
11. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in B-Flat Major, Op. 1, No. 13
12. Caprice in A Minor, Op. 18, No. 1
13. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in D Major, Op. 1, No. 20
14. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 8
15. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 17
16. Caprice in E-Flat Major, Op. 18, No. 2
17. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 23
18. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in B Minor, Op. 1, No. 2
19. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in A Minor, Op. 1, No. 24

 

 1. 2Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E Minor, Op. 1, No. 1
 2. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in C Minor, Op. 1, No. 4
 3. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E Major, Op. 1, No. 9
 4. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in A Minor, Op. 1, No. 5
 5. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 14
 6. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 19
 7. Caprice in A Minor, Op. 18, No. 4
 8. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in G Minor, Op. 1, No. 6
 9. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in G Minor, Op. 1, No. 10
10. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in G Minor, Op. 1, No. 16
11. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in B-Flat Major, Op. 1, No. 13
12. Caprice in A Minor, Op. 18, No. 1
13. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in D Major, Op. 1, No. 20
14. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 8
15. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 17
16. Caprice in E-Flat Major, Op. 18, No. 2
17. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in E-Flat Major, Op. 1, No. 23
18. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in B Minor, Op. 1, No. 2
19. 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1: Caprice in A Minor, Op. 1, No. 24