Песни За София (Songs About Sofia)
от Various Artists
Дата на издаване: 01/01/2010
Жанр: Поп '80
Издаден от: Balkanton