Bulgarian humor folklore songs
от Various Artists
Дата на издаване: 01/01/1990
Жанр: Фолклор
Издаден от: Bulgarian National Radio
Описание:

Съдържание:

1. Цонке ле, чушка червена  Ст. Съботинова

2. А бре, дядо Костадине  Х. Ботева

3. Насред село тъпан бие  К. Гюров

4. Провикнала се Янинка  Братя Митеви

5. Баба винце пила  Трио "Орфей"

6. Ерген ходих  С. Генадиева

7. С кол е баба врати запиняла  П. Сираков

8. Йодан Йорданка тихом думаше  Г. Дормусчийска, Г. Андреев

9. Су ноч одих  Б. Тричкова

10. Кацнал бръмбар на трънка  П.Сираков

11. Тръгнах с гайда шарена  М. Томова

12. Играли баби по месечина  Т. Бакалов

13. Цвятко, чушка пиперлива  С. Съботинова

14. Дряновските булки  Орк. "Веселие" - Габрово

15. Применил ми се Илия  С. Секутова

16. Зайко, кукурайко  К. Гугов

17. Пойдох рано на пазар  А. Ковачка

18. Маро, Марийке  Д. Димитров

19. Калугерине  С. Витанова

20. Торнал е Тодю  Румен Родопски трио