Narodni Pesni za Gorata
от Various Artists
Дата на издаване: 01/01/1979
Жанр: Фолклор
Издаден от: Bulgarian National Radio
Описание:

Съдържание:

1. Хубава си моя горо - Г. Рафаилов

2. Оти ми се , горо, навдигаш - В. Джигив, К. Колев

3. Заплакала е гората - Й. Караиванов

4. Вила се гора развила - Н. Вълканова

5. Горо Богданова - И. Вълчев

6. Горице, ситна зелена - Б. Присадова, К. Колев

7. Стар Димо, стара войвода - Д. Кехайов, Х. Раданов

8. Гъста гора люлякова - Анна Мария Трайкова, З. Трайкова

9. Янка през гора вървеше - Н. Караджова, Е. Колев,Янка Танева

10. Овчар гора дума - Ст. Саботинова

11. Петър през гора вървеше - С. Бойчев, Ат. Вълчев

12. Планино, Пирин, планино - И. Мачурев

13. Развивай, горо - А. Петров, Х. Раданов

14. Горо ле, горо, зелена - Л. Петров, Х. Раданов

15. Мануш войвода - П. Петров, Д. Ненов

16. Видях два бука - П. Петров, М. Николова

17. Черней, горо - Д. Йоцов, Х. Тодоров, К. Томов